Trade Finance

De International Trade Finance Practitioner (ITFP) is een geavanceerd professioneel certificaatprogramma dat training en certificering biedt op het gebied van belangrijke handelsfinancieringsproducten, technieken en nalevingskwesties. De ITFP heeft een breed, uitgebreid curriculum dat je zal helpen om een breed scala aan expertise te ontwikkelen op het gebied van handelsfinanciering.

De cursus begint met module 1: een introductie tot handelsfinancieringsconcepten, de plaats ervan in de handel en de prevalentie ervan in de hedendaagse economie. Ook bespreken we de rollen van alle betrokken partijen; importeur, exporteur, leverancier, uitgevende bank, adviserende bank, overmakende bank, incasserende bank, ECA’s en verzekeraars.

In module 2 worden alle handelsfinancieringsproducten besproken: Open Account Transacties, Vooruitbetaling, Documentaire Incasso’s, Documentaire Kredieten, Uitgestelde Betalingskredietbrieven, Acceptatie/Termijn Kredietbrieven, Rood-clausule vs. Groen-clausule Kredietbrieven, Vaste vs. Revolverende Kredietbrieven, Overdraagbare vs. Back-to-back Kredietbrieven, Forfaiting en Factoring. Voor al deze producten bespreken we het handelsproces, de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, de risico’s voor elke partij en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

In module 3 bespreken we hedgingproducten die worden gebruikt om risico’s te beperken. Inhoud van deze module zijn FX Forwards, Valutaopties, Rente Swaps en Credit Default Swaps.

In Module 4 bespreken we het onderwerp toezicht. Wat is de rol binnen banken van Risicobeheer, Compliance en juridische zaken. Welke masterovereenkomsten worden gebruikt. Welke regelsets zijn gangbaar in handelsfinanciering (bijv. Incoterms, enz.). Welke regelgevingen zijn van toepassing op handelsfinanciering; UCP600, ISBP745, ISP98.

Na de vier modules training vindt er een examen plaats, dat, indien geslaagd, het certificaat International Trade Finance Practitioner verstrekt.

Inschrijven

Schrijf je direct in voor de training Trade Finance

Details training Trade Finance

Data van de aankomende trainingen:

Module 1 + 2 20-2-2024
Module 3 + 4 27-2-2024
Module 1 + 2 18-3-2024
Module 3 + 4 25-3-2024
Module 1 + 2 22-4-2004
Module 3 + 4 29-4-2024
Module 1 + 2 22-5-2024
Module 3 + 4 29-5-2024
Module 1 + 2 23-9-2024
Module 3 + 4 30-9-2024
Module 1 + 2 21-10-2024
Module 3 + 4 28-10-2024
Module 1 + 2 18-11-2004
Module 3 + 4 25-11-2024

Vergroot je marktwaarde: schrijf je direct in voor de klassikale training Trade Finance